Hälytysosasto

YLEISTÄ

VPK:n hälytysosasto on palokunnan perusta. Siihen kuuluu kirkonkylän asemalla noin 30 henkilöä. VPK pohjainen hälytysosasto tarvitsee suuren joukon jäseniä, koska emme voi koskaan varmuudella tietää kuka on paikalla ja kuka on esimerkiksi omaa päätyötään tekemässä tai nauttimassa ansaitusta vapaasta. Suuresta porukasta kuitenkin aina on jonkin verran väkeä tavoitettavissa mahdollisen hälytyksen sattuessa. Lapin pelastuslaitoksen Sodankylän toimipisteessä on syyskuun 2020 alussa alkanut vuoden mittainen kokeilu, jossa viranhaltijat tekevät 24h työvuoroa. Viranhaltijoita on yhteensä 5, joten heitä on kerrallaan töissä 1-2 henkilöä.  

HÄLYTTÄMINEN

Kansalaisen tulee onnettomuustilanteen tai sairauskohtauksen havaittuaan tehdä pikainen tilannearvio, pelastaa välittömässä vaarassa olevat ihmiset ja soittaa sitten hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä suorittaa puhelun perusteella riskinarvion ja hälyttää tarvittavan avun paikalle. Palokunta saa hälytykset VIRVE -puhelimien sekä GSM-tekstiviestien kautta.

VALMIUS

Sodankylän VPK on jatkuvasti hälytysvalmiudessa sammutussopimuksen mukaisesti. 10 minuutissa tulee olla vähintään 3 henkilöä lähdössä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Viikonloppuisin ja arkipyhinä VPK:n hälytysosastosta on kaksi henkilöä varallaolossa.

HÄLYTYKSET

Sodankylän VPK:n hälytystehtävät liikkuvat vuosittain noin 200 tehtävässä. Kolme eniten työllistävää hälytystyyppiä ovat liikenneonnettomuudet, automaattisten paloilmoitinlaitteiden antamat hälytykset sekä ensivastetehtävät (lääkinnälliset tehtävät). Erilaiset tulipalotyypit tulevat seuraavana eli rakennuspalot, ajoneuvopalot, maastopalot ja muut tulipalot. Pelastustoimi hoitaa myös ihmisen pelastamisia erilaisista paikoista, kuten maastosta, veden varasta, korkeilta paikoilta, kuiluista.